Adatvédelmi szabályzat

Kik vagyunk

A weboldalunk neve: https://www.belamibygg.hu.

Adatvédelemi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek
küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

A személyes adatok védelme

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője Fazekas-Deák Gergely e.v. (a továbbiakban csak
„adatkezelő”), székhelye: HU 4465 Rakamaz, Tél út 6. adószáma: 68633545-1-35 nyilvántartási
száma: 52026036
1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: HU-4465 Rakamaz, Tél út 6. E-mail cím:
info@belamibygg.hu Telefonszám: +36301900557
1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az
adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi
rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja számlázás, szállítás, üzleti kommunikáció, valamint
az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.
3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke
értelmében.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig, számlázási adatait 8 évig tárolja, illetve maximum addig,
amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból
történő feldolgozáshoz).

5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

Személyes adatainak további kedvezményezettjei BlazeArts Kft. cég (a szerver kezelője), Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője),
valamint a Magyar Posta Zrt.(logisztikai partner), Packeta Hungary Kft.(logisztikai partner), DPD Hungary Kft.(logisztikai partner), GLS Hungary Kft.(logisztikai partner), Kékcápák Könyvelő és Szolg. Bt. (könyvelés).
Illetéktelen 3. félnek személyes adatokat nem szolgáltatunk ki.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult, az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz, személyes adatainak helyesbítésére, kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, személyes adatait áthordozni.

6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@belamibygg.hu e-mail címen vonhatja vissza.

6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

E feltételek 2023.02.02-án lépnek hatályba.