Adatvédelmi szabályzat

Kik vagyunk

A weboldalunk neve: https://www.belamibygg.hu.

Adatvédelemi tájékoztató
A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek
küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.
A személyes adatok védelme

 1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
  1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője Fazekas-Deák Gergely e.v. (a továbbiakban csak
  „adatkezelő”), székhelye: HU 4465 Rakamaz, Tél út 6. adószáma: 68633545-1-35 nyilvántartási
  száma: 52026036
  1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: HU-4465 Rakamaz, Tél út 6. E-mail cím:
  info@belamibygg.hu Telefonszám: +36301900557
  1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.
 2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
  Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az
  adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
  helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi
  rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).
 3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
  3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja számlázás, szállítás, üzleti kommunikáció, valamint
  az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.
  3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke
  értelmében.
 4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
  Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig, számlázási adatait 8 évig tárolja, illetve maximum addig,
  amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból
  történő feldolgozáshoz).
 5. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI
  Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az
  Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője),
  valamint a Magyar Posta Zrt.(logisztikai partner), a Packeta Hungary Kft.(logisztikai partner),
  Kékcápák Könyvelő és Szolg. Bt. (könyvelés).
  Illetéktelen 3. félnek személyes adatokat nem szolgáltatunk ki.
 6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
  6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
 • az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
 • személyes adatainak helyesbítésére
 • kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
 • személyes adatait áthordozni
  6.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott
  az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a
  hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az
  info@belamibygg.hu e-mail címen vonhatja vissza.
  6.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a
  rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
  6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy
  szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez
  szükséges.
  E feltételek 2018.05.23-án lépnek hatályba.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.